Monday, 6 February 2017

Cảm ơn Nhà tài trợ BISCAFUN
Kính gửi mọi người,

Chương trình Giữ Lửa Yêu Thương năm thứ 9 - năm 2017 đã hoàn thành và đạt được mục tiêu đề ra, cũng như góp phần mang lại nhiều niềm vui cho các Cụ già. Niềm vui và sự thành công ấy có sự đóng góp, ủng hộ không nhỏ của các Cá nhân, Tổ chức, Các đơn vị tài trợ...

Một trong những tài trợ đồng hành cùng các mùa GLYT là thương hiệu BISCAFUN trực thuộc công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã liên tục động viên và ủng hộ BTC GLYT.

Thay mặt BTC GLYT và BSN xin trân trọng cảm ơn thương hiệu BISCAFUN và công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Xin trân trọng cảm ơn.

Giới thiệu về Thương hiệu BISCAFUN:

0 comments:

Post a Comment